Výbor ČSI
Aktuality / Novinky
Stanovy
Přihláška
Vzdělávací akce
Kontakty
Referenti

Aktuality / Novinky

7. cyklus Curricula implantologie ČSI 2018 – 2019 – šťastná „7“ pro vás!!


Vážené kolegyně, vážení kolegové,
implantologické ošetření se zařadilo mezi standardní léčebné postupy v stomatologické praxi.
Implantologie se neustále vyvíjí a mění. Moderní techniky a metody dnes umožňují poskytovat našim pacientům komplexní koncepty implantologické péče. Systematického vzdělávání a neustálý trénink je základem vašeho úspěchu u pacientů.
Dosavadní úspěchy a zvyšující se zájem o systematické vzdělávání v dentální implantologii, které naše společnost ČSI ve spolupráci s Německou společností pro implantologii DGI již téměř deset let organizuje, nás přesvědčily o nutnosti a významu v tomto trendu pokračovat.

Proto jsme pro vás připravili již 7. Cyklus Curricula implantologie pro lékaře, 
který bude zahájen v dubnu 2018!

Toto vzdělávání představuje jediný „ zlatý standard“ a systematického, certifikovaného vzdělávání v dentální implantologii u nás. 
Vysoce kvalifikovaní přednášející z univerzitních a klinických pracovišť spolu s předními implantology z terénních praxí jsou zárukou nejvyšší kvality a úspěchu.
Ověřený didaktický program se neustále rozvíjí a doplňuje o nejnovější poznatky v oboru dentální implantologie jak v oblasti teorie, tak v rámci praktických cvičení, které jsou nedílnou součástí všech kurzů.
I v rámci nového 7.cyklu Curricula implantologie ČSI jsme kromě současných 14 témat pro vás opět připravili něco nového a navíc!
Nový teoreticko- praktický kurz s tématem „ aktivní navigované implantologie“ nebude jediným překvapením.
Věřím, že tato naše nabídka vzdělávání v dentální implantologii bude pro vás nejen zajímavá, ale především vám umožní komplexní vzdělání a přinese nejnovější poznatky v tomto oboru, které budou přínosem nejen pro vás , ale i pro vaše pacienty.
V současné době probíhají jednání s přednášejícími ohledně termínů jednotlivých kurzů.

Vzhledem k tomu, že počet míst je omezený na 20 účastníků, můžete se již nyní registrovat zasláním 
Závazné přihlášky, kterou najdete na www.implantologiecsi.cz v rubrice Přihláška na mailovou adresu info@implantologiecsi.cz 

Těším se na setkání při některém z uvedených kurzů.

S kolegiálním pozdravem
MUDr. Jiří Hrkal
Viceprezident ČSI


Archiv naleznete ZDE