Výbor ČSI
Aktuality / Novinky
Stanovy
Přihláška
Vzdělávací akce
Kontakty
Referenti

Aktuality / Novinky


Vážené kolegyně, vážení kolegové, 
dovolte mi, abych vám jménem svým i jménem nového výboru
České společnosti pro implantologii popřál šťastné vykročení do nového
roku 2019 a v tomto roce především zdraví vám i vašim nejbližším.
Samozřejmě pak i hodně štěstí, pohody a úspěchů v soukromém
i pracovním životě. Do nového roku pro vás připravujeme kromě
dalšího cyklu Curricula implantologie (8.cyklus) i další vzdělávací akce
v rámci Continua implantologie pro lékaře, Curriculum implantologie pro sestry a asistentky a Curriculum či Continua implantologie pro zubní techniky.
Novinkou bude i nová koncepce systematického vzdělávání v dentální implantologii pro lékaře v rámci Curricula implantologie ČSI. Připravujeme tři úrovně vzdělávání s možností univerzitního studia – Master (M.Sc.) in Implantology and Periodontology.
Samozřejmě budou pokračovat již probíhající cykly Curricula implantologii (6.a 7.cyklus).
Věřím, že tyto akce budou pro vás zajímavé a budeme vás o nich včas informovat.
Těším se na setkání s vámi při některé z nich.

S kolegiálním pozdravem
MUDr. Jiří Hrkal
Viceprezident ČSI


   8. cyklus Curricula implantologie ČSI 2019 -2020
   „ mystická 8“ - správné rozhodnutí je ve Vašich rukách!!!

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

v roce 2019 uplyne 10 let, kdy česká společnost pro implantolgii zahájila vzdělávání v dentální implantologii – Curriculum implantologie ČSI pro lékaře. Implantologické ošetření se zařadilo mezi standardní léčebné postupy v stomatologické praxi. Implantologie se neustále vyvíjí a mění. Moderní techniky a metody dnes umožňují poskytovat našim pacientům komplexní koncepty implantologické péče. Systematického vzdělávání a neustálý trénink je základem vašeho úspěchu u pacientů. Dosavadní úspěchy a zvyšující se zájem o systematické vzdělávání v dentální implantologii, které naše společnost ČSI ve spolupráci s Německou společností pro implantologii DGI od roku 2009 organizuje, nás přesvědčily o nutnosti a významu v tomto trendu pokračovat. Proto jsme pro vás připravili již 8. Cyklus Curricula implantologie pro lékaře, který bude zahájen v květnu 2019!
Toto vzdělávání představuje jediný „ zlatý standard“ systematického, certifikovaného vzdělávání v dentální implantologii u nás. Vysoce kvalifikovaní přednášející z univerzitních a klinických pracovišť spolu s předními implantology z terénních praxí jsou zárukou nejvyšší kvality a úspěchu. Ověřený didaktický program se neustále rozvíjí a doplňuje o vědecky podložené a prakticky orientované aktuální poznatky výzkumu a vývoje v dentální implantologii V novém cyklu bude kladen větší důraz na nácvik praktických dovedností v rámci praktických cvičení a LIVE OP, které jsou nedílnou součástí všech kurzů. Mentoring, tedy možnost diskuse a výměny zkušeností či konzultace vlastních případů se zkušenými mentory a kolegy v průběhu celého vzdělávání Vám pomůže získat informace pro bezpečné implantování i pro správné ekonomické vedení praxe. I v rámci nového 8. cyklu Curricula implantologie ČSI jsme do stávajících 15 témat pro vás opět připravili několik nových přednášek např. teoreticko - praktický kurz s tématem „ aktivní navigované implantologie“ , přednášku zabývající se problematikou ATB terapie… Mystická „8“ je nejmocnější číslo vyjadřující rozhodnost, zodpovědnost, disciplinu, sílu, vytrvalost, a zajišťuje úspěch, zisk a schopnost překonávat překážky. Proto věřím, že tato naše nabídka vzdělávání v dentální implantologii v rámci 8.cyklu Curricula implantolige bude pro vás motivací a umožní vám komplexní vzdělání v tomto oboru, které bude přínosem nejen pro vás, ale i pro vaše pacienty. Správné rozhodnutí máte ve svých rukách!

Těším se na setkání při 8.cyklu Curricula implantologie ČSI S kolegiálním pozdravem
MUDr. Jiří Hrkal
Viceprezident ČSI

Vzhledem k tomu, že počet míst je omezený na 20 účastníků, můžete se již nyní registrovat zasláním
Závazné přihlášky, kterou najdete na www.implantologiecsi.cz v rubrice Přihláška na mailovou adresu info@implantologiecsi.cz
Archiv naleznete ZDE