Curriculum implantologie ČSI pro lékaře – 8. cyklus 2019 – 2022

Jedná se o právě probíhající akce, níže uvedené informace jsou určeny pro již přihlášené účastníky. Vzhledem k probíhající epidemiologické situaci v ČR i ve světě je změna termínu vyhrazena.


14. Augmentace – 2. část – 2 dny

Termín: nový termín 7. – 8.10.2022


Referent: Prof. Dr. Dr. Philipp Streckbein

Program:

Teoretické základy 
• plánování chirurgického ošetření v závislosti na zbytkové kosti 
• hraniční indikace pro augmentaci 
• klinické postupy a obrazové analýzy pro augmentaci – modelová analýza, analýza měkkých 
  a tvrdých tkání, CT a DVT Dg., chirurgické šablony a počítačové simulace
• základy autogenní kostní transplantace 
• odběrové techniky u autogenní transplantace 
• alloplastické kostní materiály 
• sinus lift – kontrola endoskopická 
• částečné a celkové osteoplastiky v horní a dolní čelisti 
• analýzy implantátů v kombinaci s osteoplastikami 
• laterální sinus lift se štěpem z pánevní kosti 
• sinus lift s endoskopickou kontrolou 
• částečná osteoplastika pomocí štěpů z brady 
• celková osteoplastika pomocí štěpu z kosti pánevní 

Praktická cvičení na prasečí kosti 
• bone spraeding, spliting, condensing 
• odběr kostního štěpu 
• sinus lift 
• kontrola dosažení cíle výuky 15. Dokumentace v implantologii, právní aspekty – 1 den

Termín: říjen – listopad 2022 – konkrétní termín bude upřesněn

Referent: Prof. MUDr. Tibor Németh,DrSc., Doc. MUDr. Eva Gojišová,CSc., MUDr. Jiří Hrkal

Program:

• Hygienický koncept implantologické praxe – vyhlášky               
• Závěrečný pohovor