Curriculum implantologie ČSI pro lékaře – 8. cyklus 2019 – 2022

Jedná se o právě probíhající akce, níže uvedené informace jsou určeny pro již přihlášené účastníky. Vzhledem k probíhající epidemiologické situaci v ČR i ve světě je změna termínu vyhrazena.11. Implantáty a náhrada zubů – Protetika II. díl – 2 dny

Termín: 29.10 – 30.10. 2021
Referent: Prof. Dr. Stefan Wolfart

Program:

• Koncept: Stanovení individuálního léčebného plánu u pacienta 
• Estetické aspekty v implantologické protetice 
• Otiskovací techniky od otisku v průběhu operace až k individualizovaným otiskovacím pilířům 
• Význam vysoce kvalitních provizorií, vytvoření emergence profile 
• Abutmenty a suprastruktury zhotovené CAD/CAM technologií 
• Přehled o aktuálních vysoce kvalitních keramických a kompozitních materiálech
• Design keramických konstrukcí – problém chippingu
• Komplexní ošetření pacientů 
• Ošetření bezzubé čelisti 
• Detailní pracovní postup z pohledu lékaře a zubního technika 
  (třmeny, kulové attachementy, teleskopy…) 
• Protetické komplikace – jejich předcházení, zmírnění, odstranění a léčba.


9. Ošetřování implantátů v příznivých i v nepříznivých situacích

Termín: 5.11. – 6. 11. 2021 (Pá 15:00-19:00 hod., So 9:00-17:00 hod.)
Referent: Prof. Dr. Dr. Ralf Rössler, děkan Univerzity DTMD, Luxembourg

Program:

• následná péče 
• hygiena, profylaxe 
• recall, příčiny neúspěchů
• komplikace – zlomení šroubů, uvolnění, zlomení implantátu…
• neúspěchy 
• periimplantitis 
• ztráta implantátu 
• explantace 
• lékové aspekty – aplikace léků 
• opakovaná implantace – reimplantace 
• výhody a nevýhody některých impl. systémů 
• cvičení na fantomech 
• cvičení na kostech zvířat
• kontrola dosažení cílů výuky


13. Navigovaná implantologie

Termín: 11.12. 2021 (So 9:00-17:00 hod.)
Referent: MUDr. Jiří Hrkal, MDDr. Michal Čičmanec

Program:

• základní principy CB CT diagnostiky – práce s CBCT a vyhodnocení 
• význam plánování v implantologii 
• aktivní a pasivní navigace v implantologii – její význam a důležitost
• aktivní navigace – praktická cvičení
• LIVE – OP s použitím aktivní navigace

10. Management měkkých tkání a protetické a estetické aspekty

Termín: 28.1. – 29.1. 2022 (Pá 15:00-19:00 hod., So 9:00-17:00 hod.)
Referent: Priv.-Doz. Dr. Gerhard Iglhaut (Univerzita Freiburg)

Program:

Vztah mezi impl. plánem a estetikou
• průměr implantátu vzhledem k estetickým aspektům 
• umístění impl. – vliv na měkké tkáně 
• biologická šíře 
• kdy jsou možné augmentační postupy s měkkými tkáněmi 
• vhojovací válečky, tvarovače gingivy 
• výběr pilířů 
• ošetření – fixace šroubováním nebo cementováním? 
• Preventivní opatření k udržení tvrdých tkání

Chirurgické techniky
• mukoperiostální lalok 
• překrytí recesů 
• roll lapen technika 
• ochrana a vytvoření papily
• základy mikrochirurgie

Protetické postupy
• různé metody otisků 
• provizorní ošetření 
• růžová protetika – estetika
• výběr orálních pilířů – abutmentů
• kontrola dosažení cíle výuky

Další termíny jsou v jednání a budu vás o nich okamžitě informovat. Samozřejmě vám budu zasílat pozvánky na jednotlivé kurzy tak, jak tomu bylo doposud.


14. Augmentace – 2. část – 2 dny

Termín: 29. – 30.4. 2022 (Pá 15:00-19:00 hod., So 9:00-17:00 hod.)
Referent: Doz. Dr. Dr. Philipp Streckbein

Program:

Teoretické základy 
• plánování chirurgického ošetření v závislosti na zbytkové kosti 
• hraniční indikace pro augmentaci 
• klinické postupy a obrazové analýzy pro augmentaci – modelová analýza, analýza měkkých 
  a tvrdých tkání, CT a DVT Dg., chirurgické šablony a počítačové simulace
• základy autogenní kostní transplantace 
• odběrové techniky u autogenní transplantace 
• alloplastické kostní materiály 
• sinus lift – kontrola endoskopická 
• částečné a celkové osteoplastiky v horní a dolní čelisti 
• analýzy implantátů v kombinaci s osteoplastikami 
• laterální sinus lift se štěpem z pánevní kosti 
• sinus lift s endoskopickou kontrolou 
• částečná osteoplastika pomocí štěpů z brady 
• celková osteoplastika pomocí štěpu z kosti pánevní 

Praktická cvičení na prasečí kosti 
• bone spraeding, spliting, condensing 
• odběr kostního štěpu 
• sinus lift 
• kontrola dosažení cíle výuky