Česká společnost pro implantologii  přikládá  velký význam  vzdělávání nejen lékařů, ale i jejich asistentek a asistentů. Proto jsme pro letošní rok 2024, kromě zahájení již 4. cyklu Perio-implant Curricula–Basic, připravili i několik novinek.

NEWAsistentka v implantologické praxi-implantologická propedeutika pro asistenky
Prémiový kurz pro asistentky účastníků 4.cyklu Perio-implant Curricula-Basic 2024-2025 – ZDARMA!

Implantologie je jednou z inovativních a náročných oblastí stomatologie. Pacienti očekávají šetrné postupy, úspěšné estetické a funkční ošetření s ohledem na jeho dlouhodobé udržení. To vyžaduje nejen kompetence a odbornost lékaře, ale také znalosti a know-how celého odborného týmu. Pro úspěch léčby je navíc zásadní systematická dlouhodobá péče o pacienty. Proto dobře vyškolený personál je předpokladem pro kvalitní a bezpečné ošetření. Navíc jim odborné kompetence  dodávají  nejen sebevědomí, ale i pocit uspokojení z jejich práce.

Běžná cena kurzu pro účastníka  –  8 900Kč
Pro asistentky účastníků 4.cyklu Perio-implant Curricula-Basic 2024-2025 – ZDARMA!

NEW – v tomto roce dva jednodenní kurzy v rámci Continua implantologie