Perio-implant Curriculum BASIC
Perio-implant Curriculum BASIC
Perio-implant Curriculum ADVANCED
Perio-implant Curriculum ADVANCED
Perio-implant Curriculum MASTER
Perio-implant Curriculum MASTER
Continuum implantologie
Continuum implantologie
Česká společnost pro implantologii
Česká společnost pro implantologii

Česká společnost pro implantologii (ČSI)

Odborná společnost zabývající se přes 15 let organizací systematického vzdělávání v dentální implantologii. Studijní programy – Perio-Implant Curriculum a Continuum implantologie vycházejí ze spolupráce a zkušeností s předními našimi a zahraničními přednášejícími. Rozdělení do 3 úrovní umožňuje každému lékaře vybrat si optimální typ vzdělávání podle jeho zkušeností. Naší snahou je, aby vzdělání v oboru dentální implantologie dosáhlo určité odbornosti a kvality u všech zájemců o tento obor a implantologie se stala týmovou prací. Absolventům systematického vzdělávání bude vystaven Certifikát o získané odbornosti v oboru dentální implantologie. Další možností je i univerzitní studium tohoto oboru na University for Digital Technologies in Medicine and Dentistry Luxembourg se kterou Česká společnost pro implantologii spolupracuje a získání titulu „Master of Science Periodontology and Implantology (MSc.)“ of the DTMD University.....
Perio-Implant Curriculum

Perio-Implant Curriculum


Základní studium – Basic – pro začínající implantology
Nástavbové studium – Advancedpro pokročilé implantology nebo navazující studium pro absolventy Basic
Master – „Implantologie und Parodontologie“ – DTMD University Luxemburgpro absolventy Basic + Advanced


Více informaci ZDE