Perio-implant Curriculum BASIC
Perio-implant Curriculum BASIC
Perio-implant Curriculum ADVANCED
Perio-implant Curriculum ADVANCED
Perio-implant Curriculum MASTER
Perio-implant Curriculum MASTER
Continuum implantologie
Continuum implantologie
Česká společnost pro implantologii
Česká společnost pro implantologii

Česká společnost pro implantologii (ČSI)

Odborná společnost zabývající se přes 15 let organizací systematického vzdělávání v dentální implantologii. Studijní programy – Perio-Implant Curriculum a Continuum implantologie vycházejí ze spolupráce a zkušeností s předními našimi a zahraničními přednášejícími. Rozdělení do 3 úrovní umožňuje každému lékaře vybrat si optimální typ vzdělávání podle jeho zkušeností. Naší snahou je, aby vzdělání v oboru dentální implantologie dosáhlo určité odbornosti a kvality u všech zájemců o tento obor a implantologie se stala týmovou prací. Absolventům systematického vzdělávání bude vystaven Certifikát o získané odbornosti v oboru dentální implantologie. Další možností je i univerzitní studium tohoto oboru na University for Digital Technologies in Medicine and Dentistry Luxembourg se kterou Česká společnost pro implantologii spolupracuje a získání titulu „Master of Science Periodontology and Implantology (MSc.)“ of the DTMD University.....
Novinky

Novinky

Česká společnost pro implantologii  přikládá  velký význam  vzdělávání nejen lékařů, ale i jejich asistentek a asistentů. Proto jsme pro letošní rok 2024, kromě zahájení již 4. cyklu Perio-implant Curricula–Basic, připravili i několik novinek.

NEWAsistentka v implantologické praxi-implantologická propedeutika pro asistenky
Prémiový kurz pro asistentky účastníků 4.cyklu Perio-implant Curricula-Basic 2024-2025 – ZDARMA!

Implantologie je jednou z inovativních a náročných oblastí stomatologie. Pacienti očekávají šetrné postupy, úspěšné estetické a funkční ošetření s ohledem na jeho dlouhodobé udržení. To vyžaduje nejen kompetence a odbornost lékaře, ale také znalosti a know-how celého odborného týmu. Pro úspěch léčby je navíc zásadní systematická dlouhodobá péče o pacienty. Proto dobře vyškolený personál je předpokladem pro kvalitní a bezpečné ošetření. Navíc jim odborné kompetence  dodávají  nejen sebevědomí, ale i pocit uspokojení z jejich práce.

Běžná cena kurzu pro účastníka  –  8 900Kč
Pro asistentky účastníků 4.cyklu Perio-implant Curricula-Basic 2024-2025 – ZDARMA!

NEW – v tomto roce dva jednodenní kurzy v rámci Continua implantologie