1.Implantáty vs. Adhezivní můstky – nový koncept pro limitující situace kostní nabídky

Kurz je zaměřený na  problematiku rozhodování způsobu ošetření defektů v limitujících situacích kostní nabídky zejména v estetickém úseku u mladých pacientů s ohledem na dlouhodobé udržení funkčního a estetického výsledku.  Náhrady  implantátem v oblasti předního zubu jsou velmi náročným typem terapie a jejich selhání může být pro pacienty velmi škodlivé. I u funkčně dokonalých náhrad implantátů může být estetický vzhled i po několika letech narušen. Nápravy se pak dají často provést jen s velkým úsilím a často ne zcela uspokojivě.

 Jednokřídlové adhezivní můstky ze zirkonové keramiky nabízejí vynikající dlouhodobé klinické výsledky, zejména jako náhrady jednoho zubu ve frontální oblasti horní i dolní čelisti u pacientů s pilířovými zuby bez kazu. Tento typ ošetření se vyznačuje minimálně invazivní, šetrnou aplikací, a proto představuje výbornou alternativu k řešení pomocí implantátům jak pro pacienty, tak pro zubní lékaře. Zejména u mladších pacientů, kteří přišli o zuby v důsledku traumatu nebo díky nezaložení zárodků těchto zubů. Také u dospělých pacientů s úzkými mezerami mezi frontálními zuby nebo po PA terapií (stadium IV) se doporučuje použít adhezivní můstek.

Náš prakticky orientovaný kurz pojednává o možnostech použití a omezeních těchto celokeramických můstků ve srovnání s tradičními metalokeramickými variantami nebo s ošetřením pomocí implantátů. Podíváme se na výhody a nevýhody a upozorníme na klinické a laboratorní aspekty léčby. Aplikace této techniky je podrobně představena a její účinnost a dlouhodobá životnost je podpořena vědeckými studiemi.


Trvání: 1 den (Pá 8:00-17:00 hod.)

Místo konání: HDC Kladno – Stomatologické a výukové centrum, Slánská 1525, Kladno 272 01

Referenti:
Dr. med. Taskin Tuna (Univerzita AAchen)


Termín: 1.11.2024

Praktické cvičení:

Účastníci kurzu si samostatně připravují zuby pro adhezivní můstky z celokeramiky na modelech.

Cíl kurzu:

Po tomto kurzu by každý účastník měl být schopen předvídatelně a úspěšně používat celokeramické adhezní můstky v každodenní praxi.

Rozbalit kompletní program:

9:00 – 9:05 – Přivítání a úvod

9:05 – 10:00 – Kritické zvážení náhrad implantátů v oblasti předního zubu

                       – adhezního můstek: kovokeramický / celokeramický

                       – Indikace a dlouhodobé výsledky

10:00 – 10:15: Přestávka

10:15 – 12:00 –  Laboratorní technické a klinické aspekty

                         – Limity a komplikace

                         – Prezentace klinického postupu pomocí případových studií

12:00 – 13:00: Přestávka na oběd

13:00 – 14:30 – Prezentace klinického postupu pomocí případových studií

14:30 – 15:00 –  Přestávka a příprava na praktické cvičení

15:00 – 16:30 –  Praktická cvičení

16:30 – 16:45 – Diskuse

16:45 – 17:00 – Závěr
2.Management měkkých tkání a léčba komplikací implantologického   ošetření v estetické zóně

Kurz je zaměřený na současnou problematiku, koncepty a postupy pro zachování tkání  v estetické zóně i léčbu vzniklých komplikací. Zvyšující se estetické nároky pacientů kladou vysoké nároky na výsledky ústní rehabilitace. Požadavek na perfektní funkci a estetiku je z velké části založen na zajištění nebo obnovení červené estetiky. Současné koncepce a postupy se zaměřují na předvídatelnost uchování tkáně nebo augmentace tkáně. V této souvislosti je důležitým aspektem načasování implantace. Kdy má smysl implantovat okamžitě a kdy je výhodnější odložená implantace? Které parametry jsou důležité pro rozhodování? Jak hodnotím horizontální a vertikální defekty kostí? Co mohu očekávat od Ridge Preservation Technique? Jak se mohu vyhnout komplikacím nebo je napravit?                                                                                                                                                     Terapeutické možnosti jsou prezentovány v přednášce doplněné videem a kriticky diskutovány


Trvání: 1 den (Pá 8:00-17:00 hod.)

Místo konání: HDC Kladno – Stomatologické a výukové centrum, Slánská 1525, Kladno 272 01

Referenti:
Priv.-Doz. Dr. Gerhard M. Iglhaut (Univerzita Freiburg)


Termín: 13.12.2024

Rozbalit kompletní program:

• kritéria pro načasování implantace

• inovativní design laloků

• optimalizace hojení měkkých tkání

• typy štěpů: FST, BGT a různé kombinované štěpy v různých časech

• optimální využití náhradních materiálů pro náhradu tvrdých a měkkých tkání

• Socket Preservation, Socket Seal

• Individuální načasování chirurgie měkkých tkání a posouzení rizik

• krytí recesu implantátu a chirurgický krizový management

• terapie periimplantitis v estetické zóně