Registrovaný účastník:

Zadejte prosím Váš e-mail, abychom Vás mohli kontaktovat.
Odesláním registračního formuláře souhlasíte s podmínkami účasti a Vaše účast je závazná

Podmínky účasti

Obecné podmínky ČSI pro absolvování Perio-Implant Curriculum ČSI 2022-2023

 1. Přihláška
  Přihláška k Perio-implant Curriculum – Basic/Advanced se stává závaznou po odeslání vyplněného registračního formuláře na stránkách www.implantologiecsi.cz. Počet účastníků je limitován. Celkový počet je 13 posluchačů.
  V průběhu 14 dnů od obdržení přihlášky obdrží zájemce elektronické potvrzení o jejím přijetí a další potřebné informace.
 2. Účastnický poplatek
  Účastnický poplatek při absolvování Perio-implant Curriculum – Basic činí 119 000,- Kč
  Účastnický poplatek zaplatí účastník bankovním převodem na číslo účtu ČSI, a to ve dvou splátkách. První část ve výši 59 500,- Kč nejpozději 6 týdnů před začátkem prvního tématu. Druhou část ve výši 59 500,- Kč nejpozději 6 týdnů před začátkem 5. tématu

  Účastnický poplatek při absolvování Perio-implant Curriculum – Advanced činí 75 000,- Kč.
  Účastnický poplatek zaplatí účastník bankovním převodem na číslo účtu ČSI, a to ve dvou splátkách.
  První část ve výši 38 000,- Kč nejpozději 6 týdnů před začátkem prvního tématu.
  Druhou část ve výši 37 000,- Kč nejpozději 6 týdnů před začátkem 5. tématu.

 3. Odstoupení
  Účastník může od účasti odstoupit ve lhůtě 4 týdnů před zahájením, a to pouze ze závažných důvodů a vždy písemnou formou, s nárokem na vrácení zaplaceného poplatku v plné výši.
  V termínu od 4 do 2 týdnů před zahájením bude účtován storno poplatek ve výši 50% ze zaplaceného poplatku.
  V pozdějším termínu činí storno poplatek 75% ze zaplaceného poplatku.
 4. Hospitace a supervize – v rámci studia Basic
  Hospitace a supervize se konají na vybraných akreditovaných pracovištích ČSI pod dozorem zkušených odborníků. Poplatek za hospitace a supervize není součástí poplatku základních kurzů.
  Poplatek za 1 den Hospitace činí 2 500,- Kč
  Poplatek za 1 hod Supervize činí 5 500,- Kč
 5. Změna termínu kurzu
  ČSI si vyhrazuje právo na změnu termínu kurzu nebo přednášejícího ze závažných důvodů (např. onemocnění přednášejícího). Totéž se týká i změny místa konání kurzu. ČSI bude o těchto případných změnách informovat neprodleně všechny účastníky kurzu. Nároky na odškodnění a náklady v důsledku těchto změn vůči ČSI jsou vyloučeny. Účastníkovi, který se z vážných důvodů nebude moci kurzu v daném termínu zúčastnit, bude navržena náhradní varianta event. umožněna účast v dalším cyklu kurzů, v případě jejich konání.
  Účastník je povinen neprodleně informovat o těchto změnách ČSI.
 6. Odvolání / přeložení kurzů
  Při malém počtu zájemců si ČSI vyhrazuje odložit celý cyklus kurzů na pozdější termín nebo zrušit. V tomto případě bude zájemcům, kteří již poplatek zaplatily tento obratem vrácen v plné výši. Všechny ostatní nároky vůči ČSI jsou vyloučeny.
 7. Potvrzení o účasti
  Na konci každého kurzu potvrdí přednášející účastníkovi do jeho Studijního indexu účast. Stejně tak bude potvrzena účast na hospitaci a supervizi.
 8. Závěrečné ustanovení
  Pro uzavřenou smlouvu s ČSI na základě těchto podmínek jsou platná právní ustanovení ČR.