MUDr. Vladimír Ščigel, Ph.D., MBA je přední odborník na stomatologické ošetřování pacientů se zdravotními riziky, pedagog na 1. LF UK v Praze a konziliářem Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM), je členem výboru České stomatochirurgické společnosti a redakční rady časopisu Remedia.