Prof. MUDr. Tibor Németh, DrSc. je čelistní chirurg a průkopník dentální implantologie u nás, autor mnoha publikací a studií, zakládající člen a prezident ČSI – České společnosti pro implantologii, odborný konzultant a soudní znalec v oblasti stomatochirurgie