Master – „Implantologie und Parodontologie“ – DTMD University Luxemburg

– pro absolventy Basic + Advanced

Počet modulů: 14
Termín konání: viz info DTMD University Luxemburg
Místo konání: viz info DTMD University Luxemburg
Lektoři & přednášející: viz info DTMD University Luxemburg
Cena: viz info DTMD University Luxemburg

Univerzita DTMD pro digitální technologie v lékařství a zubním lékařství nabízí výhradně postgraduální magisterské kurzy (MSc.) pro licencované lékaře, zubaře a certifikované lékařské techniky s prokázanou odbornou praxí a odborností.

Magisterské programy DTMD University jsou přímo zaměřené na aplikace a mají silnou praktickou orientaci. Kromě úspěšné účasti na kurzech musí být napsána závěrečná diplomová práce a obhájena kolektivem.

Master MSc je profesionální akademický titul a opravňuje držitele k výkonu řady konkrétních odborných činností, jako je jejich vlastní praxe, v oblasti obchodu a vědy. Kromě toho úspěšně dokončený master titul (MSc.) umožňuje držiteli pokračovat v dalším doktorském studiu na DTMD University i na jiných univerzitách.

Pro absolventy Basic + Advanced studia jsou spolu s DTMD připraveny výhody v podobě uznání potřebných kreditů v rámci programu Master + cenová zvýhodnění na celý program

 Více informací: www.dtmd.eu/en/master-programmes