Nástavbové studium – Advanced II. cyklus

– pro pokročilé implantology nebo navazující studium pro absolventy Basic                                                                                                                  

Počet modulů: 4
Termín konání: předpokládaný termín  zahájení – říjen 2023
Místo konání: HDC Kladno – Stomatologické a výukové centrum, Slánská 1525, Kladno 272 01
Lektoři & přednášející: špičkoví evropští lektoři a přednášející
Cena: viz níže1. Mukogingivální plastická parodontologická chirurgie

Rozbalit kompletní program:

Program:

 • Furkace – ošetření furkací a regenerativní terapie
 • Diagnóza a prognózy ošetření
 • Indikace a kontraindikace, plastika furkací, premolarizace, hemiextrakce
 • GTR pomocí resorbovatelných a neresorbovatelných membrán, „tekuté membrány“
 • BMP – proteiny a růstové faktory (GF)
 • Recesy – ošetření paro-recesů, etiologie, patogeneze, diagnostika, klasifikace
 • Indikace a kontraindikace krytí recesů
 • Krytí recesů posunutým lalokem a subepiteliálním pojivovým transplantátem
 • Excize retních uzdiček a tvářových vazů
 • Speciální aspekty následné péče
 • Ošetření a řešení komplikací

Praktická cvičení na modelech a zvířecích preparátech


Trvání: 1,5 dne (So 12:00-16:00 hod., Ne 8:00-16:30 hod.)

Referent:
Prof. Dr. Anton Sculean (Univerzita Bern)

Termín: 28.10.2023 – 29.10.2023

2. Implantologická protetika II

Rozbalit kompletní program:


Program:

 • Koncept: stanovení individuálního plánu ošetření u pacienta
 • Estetické aspekty implantační protetiky
 • Otiskovací techniky – od intraoperativních otisků po individualizované otiskovací pilíře
 • Důležitost vysoce kvalitních provizorních náhrad, vytvoření optimálního Emergence Profile
 • CAD/CAM technologií zhotovené abutmenty a suprastruktury
 • Přehled aktuálních vysoce kvalitních keramik a kompozit
 • Design keramických konstrukcí – chipping – problém
 • Komplexní péče o pacienty
 • Ošetření bezzubé čelisti
 • Podrobné postupy z pohledu zubaře a zubního technika (třmeny, kulové attachementy, teleskopy..)
 • Protetické komplikace – jejich prevence, zmírnění, eliminace a řešení

Závěrečný pohovor s certifikací


Trvání: 1,5 dne (Pá 15:00-19:00 hod., So 9:00-17:00 hod.)

Referent:
Prof. Dr. Stephan Wolfart (Univerzita Aachen)

Termín: 3.11.2023 – 4.11.2023

3. Komplikace implantologického ošetření a mukogingivální a paro-chirurgie

Rozbalit kompletní program:

Program:

 • Mucositis a periimplantitis
 • Ostatní možné komplikace implantologického ošetření
 • Chirurgická terapie periimplantitis
 • Léčba komplikací v paro-chirurgii
 • Základy paro-ošetření u implantátů
 • Moderní parodontologie v praxi:
  –  moderní diagnostika
  –  ošetřování (ATB, probiotika…)
  –  mikrochirurgický koncept ošetření
  –  následná péče

LIVE OP

Praktická cvičení: na modelech a zvířecích preparátech

            


Trvání: 2 dny (So 9:00-17:00 hod., Ne 9:00-12:00 hod.)

Referenti:
Prof. Dr. Ralf Rössler (DTMD Univerzita Luxembourg)
Prof. Dr. Anton Sculean (Univerzita Bern)

Termín: 2.-3.12.2023!!!

4. Augmentace II

Rozbalit kompletní program:


Program:

 • Problematika augmentace měkkých a tvrdých tkání
 • Sinus Lift
 • Rozsáhlé 3D augmentace – materiály, metody, postupy a možnosti

LIVE-OP

Praktická cvičení na modelech a zvířecích preparátech


Trvání: 1,5 dne (Pá 10:00-18:00 hod., So 9:00-17:00 hod.)

Referenti:
Prof. Dr. Dr. Philipp Streckbein (Univerzita Giessen)
MUDr. Pavel Kříž, Ph.D., MUDr. J. Hrkal, Dr. R. Hassenpflug

Termín: 2.2.2024 – 3.2.2024

Obecné informace:

Základní studium – Basic

 • 8 dvoudenních (pátek a sobota) kurzů
 • celkem 104 vyučovacích hodin
 • studijní skupina má max. 13 posluchačů

Navazující studium – Advanced

 • 4 dvoudenní (pátek a sobota) kurzy
 • celkem 52 vyučovacích hodin
 • studijní skupina má max. 13 posluchačů
 • mezinárodně uznávané kredity ECTS pro absolventy

Pro úspěšné ukončení vzdělávání:

 • účast na všech kurzech, praktických cvičeních, Live OP
 • 2x celodenní stáž – (1x hospitace + 1x supervize) na akreditovaném pracovišti ČSI
 • odborný závěrečný pohovor – K pohovoru účastník doloží formou prezentace minimálně dva své případy zavedení implantátů – kompletně zpracované, včetně protetického ošetření s podrobnou dokumentací (rtg vyšetření před a po operaci, plán ošetření, situační model na začátku a konci ošetření).

Po splnění všech podmínek bude vydán certifikát od České společnosti pro implantologii při Stomatologické klinice 3.LF UK a FN KV v Praze. Certifikát získá posluchač, který absolvuje celý vzdělávací cyklus a prokáže se studijním indexem s potvrzením účastí na všech kurzech, praktických cvičeních, Live OP, absolvováním hospitace + supervize a po splnění závěrečného pohovoru.

Master studium      – podléhá podmínkám DTMD Univerzity v Lucembursku

Absolventi studijního programu BASIC + ADVANCED obdrží mezinárodně uznávané kredity ECTS v hodnotě 3-4  modulů z programu Master (M.Sc.) – „Implantologie und Parodontologie“ – DTMD University Luxemburg