Základní studium – Basic III. cyklus

– pro začínající implantology

Počet modulů: 8
Termín konání: duben 2023 – duben 2024
Místo konání: HDC Kladno – Stomatologické a výukové centrum, Slánská 1525, Kladno 272 01
Lektoři & přednášející: špičkoví evropští lektoři a přednášející
Cena: viz registrace1. Úvod do implantologie – implantologická propedeutika

Rozbalit kompletní program:

Program:

1. den

 • Historie implantologie, aktuální stav, možnosti
 • Anatomie čelistí – jejich význam pro implantologii
 • Specifická anamnéza, předpoklady pro implantaci, úspěšnost, rizika, pohovor s pacientem, interdisciplinární spolupráce
 • Diagnostika, základy plánování, potřebný počet implantátů, mechanické a biologické aspekty, design implantátů, implantační systémy, instrumentárium – charakteristika, přednosti a nedostatky
 • Indikace a kontraindikace
 • Ošetřování rizikových pacientů v implantologii – bisfosfonátová osteonkróza, systémová onemocnění, onkologičtí pacienti…
 • Diskuze a kontrola dosažení cíle výuky

Praktická cvičení  – na modelech, zvířecích preparátech, rozbor donesených případů účastníky – rtg, modely…

2. den

 • Hygienický koncept implantologické praxe – vyhlášky
 • Dentální hygiena – příprava pacienta před implantací, hygienická péče po operaci, péče dentální hygienistky po protetickém ošetření – základy Recallu
 • Význam správně vedené dokumentace, informovaný souhlas pacienta, soudní aspekty
 • Základy topografické anatomie, základy a význam RTG technik v implantologii
 • Chirurgická propedeutika – základy topografické anatomie, základy a význam RTG technik v implantologii
 • Základní chirurgické instrumentarium, rozšířené chirurgické instumentárium, přístrojové vybavení implantologické praxe
 • Význam asistence v implantologii
 • Základy vedení řezu, šicí materiál a šicí techniky
 • Diskuze a kontrola dosažení cíle výuky
 • LIVE OP – implantace Lasak

Praktická cvičení – na modelech, zvířecích preparátech, rozbor donesených případů účastníky – rtg, modely…Trvání: 2 dny (Pá 9:00-17:00 hod., So 9:00-17:00 hod.)

Referenti:
1. den – Prof. MUDr. A. Šimůnek, CSc., MUDr. D. Kopecká, Ph.D. (LF UK Hradec Králové)
2. den – Prof. MUDr. T. Németh, DrSc. (LF UK Praha), Doc. MUDr. E. Gojišová (LF UK Praha), MUDr. J. Hrkal (HDC Kladno)

Termín: 28.4. – 29.4.20232. Jednotlivý implantát – integrace implantologie do praxe

Rozbalit kompletní program:

Program:

1.den

 • Problematika jednoduché implantace jednotlivých implantátů
 • Diagnostika, plánování pozice jednotlivých implantátů
 • Vedení řezu u implantace jednoho implantátu
 • Implantace z časového hlediska
 • Augmentace u jednotlivého implantátu bone splitting, bone spreading a bone condensing 
 • Provizorní a definitivní protetické ošetření sólo implantátu

2. den

 • Praktický průběh implantace, organizace praxe před a po implantaci
 • Okamžitá implantace v estetické zóně
 • Estetické aspekty měkkých tkání u jednoho implantátu – provizorní a definitivní protetické ošetření sólo implantátu
 • Základy Recallu a DH u jednotlivého implantátu
 • Diskuze a kontrola dosažení cíle výuky

LIVE OP – ukázka naplánování a vlastní jednoduché implantace

Praktická cvičení na modelech a zvířecích preparátechTrvání: 1,5 dne (Pá 15:00-17:00 hod., So 9:00-17:00 hod.)

Referent:
Priv.-Doz. Dr. Dietmar Weng (privátní praxe Starnberg)

Termín: 26.5. – 27.5.20233. Úvod a základy parodontologie, ATB a anestézie

Rozbalit kompletní program:

Program:

1.den

 • Anestezie v implantologii
 • ATB v implantologii
 • Diskuze a kontrola dosažení cíle výuky

2.den

 • Anatomie, struktura a biologie parodontu
 • Etiologie, patologie a epidemiologie onemocnění parodontu
 • Imunologické, genetické a mikrobiologické aspekty onemocnění parodontu
 • Diagnostika, klasifikace onemocnění parodontu
 • Souvislosti mezi onemocněním parodontu a celkovými onemocněními
 • Základní koncepty ošetřování onemocnění parodontu
 • Problematika paro vs. endo vs. implatologie
 • Diskuze a kontrola dosažení cíle výuky

Praktická cvičení na modelech a zvířecích preparátechTrvání: 1.5 dne (Pá 15:00-19:00 hod., So 9:00-17:00 hod.)

Referenti:
Prof. Dr. Ralf Rössler (DTMD Univerzita Luxembourg)
MUDr. V. Ščigel, Ph.D., MBA (privátní praxe Praha)

Termín: 15.9. – 16.9.20234. RTG – diagnostika a základy plánování, principy pasivní a aktivní navigace

Rozbalit kompletní program:

Program:

1.den

 • Základy rtg technik v implantologii – přehled a indikace
 • Úvod do CT technologií v implantologii a Computer Aided Surgery
 • Teoretické základy digitální CB CT 
 • Plánování v implantologii – měření vzdáleností, úhlů, denzity kosti, orientační plánování pozic implantátů              

         LIVE OP

         Praktická cvičení – zhotovení CB CT scanu, vyhodnocení a typy zobrazení 

2.den

 • Základy a principy Computer Guided Surgery
 • Plánovací softwary, software s možností plánování a výroby OP šablon
 • Základy „řízené – guided“ a „navigované – navigated“ implantace 
 • Plánování přesných pozic implantátů, plánování a zhotovení OP šablon 

Live OP
Praktická cvičení – pasivní a aktivní navigaceTrvání: 1.5 dne (Pá 9:00-17:00 hod., So 9:00-17:00 hod.)

Referenti:
MUDr. J. Hrkal (HDC Kladno)
MDDr. M. Čičmanec (HDC Kladno)

Termín: 10.11. – 11.11.20235. Management měkkých tkání, parodontologické aspekty a základy nechirurgické (konzervativní) léčby

Rozbalit kompletní program:

 • Základy managementu měkkých tkání v implantologii a parodontologické aspekty v implantologii
 • Principy a průběh hojení měkkých tkání
 • Vztah mezi plánováním implantátů a estetikou (průměr implantátu, pozice implantátu, biologická šíře, gingivální biotyp a genotyp)
 • Obnažení implantátu, vhojovací válečky tvarovače gingivy, individuální vhojovací válečky, abutmenty a individuální abutmenty
 • Preventivní opatření pro udržení měkkých a tvrdých tkání
 • Současné koncepty a možnosti konzervativní (nechirurgické) léčby parodontu
 • Medikamentózní léčba
 • Význam a vedení Recallu u pacientů s onemocněním parodontu

LIVE OP

Praktická cvičení

 • obnažení implantátu
 • zavedení vhojovacích válečků….
 • Rolllappentechnika, Mini-Rolllapentechnika…Trvání: 1.5 dne (Pá 15:00-19:00 hod., So 9:00-17:00 hod.)

Referent:
Priv.-Doz. Dr. Gerhard M. Iglhaut (Univerzita Freiburg)

Termín: 24.11. – 25.11.20236. Základy augmentace tvrdých tkání

Rozbalit kompletní program:

 • Význam tvrdých tkání v implantologii
 • Principy osseointegrace a hojení kostí
 • Příčiny nedostatku tvrdých tkání
 • Implantace a augmentace z časového hlediska
 • Augmentační materiály
 • Augmentační metody a postupy
 • Jednoduché augmentace

LIVE OP

Praktická cvičení – Socket preservation, ridge preservation, bone condensing, bone spreadingTrvání: 1.5 dne (Pá 15:00-19:00 hod., So 9:00-17:00 hod.)

Referenti:
Dr. Rainer Hassenpflug (privátní praxe Limburg)
MUDr. J. Hrkal (HDC Kladno)
MDDr. M. Čičmanec (HDC Kladno)


Termín: 19.1. – 20.1.20247. Základy implantologické protetiky

Rozbalit kompletní program:

 • Základní principy protetického ošetření na implantáty
 • Typy náhrad nesených implantáty – fixní náhrady (cementované, šroubované) hybridní náhrady
 • Provizorní náhrady na implantátech
 • Definitivní náhrady na implantátech
 • Metody otiskování v implantologii
 • Zhotovení modelů a laboratorní postupy zhotovení náhrad nesených implantáty 

 LIVE OP

 Praktická cvičení na modelech:

 •  otiskování otevřenou metodou, uzavřenou metodouTrvání: 1.5 dne (Pá 15:00-19:00 hod., So 9:00-17:00 hod.)

Referent:
Dr. Taskin Tuna (Univerzita Aachen)


Termín: 16.2. -17.2.20248. Základy parodontální chirurgie

Rozbalit kompletní program:

 • Indikace a OP techniky v parodontologii
 • Typy laloků a lalokové techniky
 • Částečně mobilizovaný mukoperiostální lalok
 • Plně mobilizovaný mukoperiostální lalok
 • Gingivektomie, gingivoplastika
 • Kostní chirurgie v parodontologii
 • Apikálně posunutý lalok
 • Klínovité defekty, tuber plastiky
 • Náhradní materiály měkkých tkání

LIVE OP

Praktická cvičení – lalokové techniky na zvířecích preparátech

Závěrečný pohovor s certifikacíTrvání: 1.5 dne (Pá 15:00-19:00 hod., So 9:00-17:00 hod.)

Referenti:
Prof. Dr. Anton Sculean (Univerzita Bern)
Prof. Dr. Ralf Rössler (DTMD Univerzita Luxembourg)


Termín: 26.4. – 27.4.2024!!!


Základní studium – Basic II. cyklus

– pro začínající implantology

Počet modulů: 8
Termín konání: září 2022 – duben 2023
Místo konání: HDC Kladno – Stomatologické a výukové centrum, Slánská 1525, Kladno 272 01
Lektoři & přednášející: špičkoví evropští lektoři a přednášející
Cena: viz registrace


5. Management měkkých tkání, parodontologické aspekty a základy nechirurgické (konzervativní) léčby

Rozbalit kompletní program:

 • Základy managementu měkkých tkání v implantologii a parodontologické aspekty v implantologii
 • Principy a průběh hojení měkkých tkání
 • Vztah mezi plánováním implantátů a estetikou (průměr implantátu, pozice implantátu, biologická šíře, gingivální biotyp a genotyp)
 • Obnažení implantátu, vhojovací válečky tvarovače gingivy, individuální vhojovací válečky, abutmenty a individuální abutmenty
 • Preventivní opatření pro udržení měkkých a tvrdých tkání
 • Současné koncepty a možnosti konzervativní (nechirurgické) léčby parodontu
 • Medikamentózní léčba
 • Význam a vedení Recallu u pacientů s onemocněním parodontu

LIVE OP

Praktická cvičení

 • obnažení implantátu
 • zavedení vhojovacích válečků….
 • Rolllappentechnika, Mini-Rolllapentechnika…

Trvání: 1,5 dne (Pá 15:00-19:00 hod., So 9:00-17:00 hod.)

Referent:
Priv.-Doz. Dr. Gerhard M. Iglhaut (Univerzita Freiburg)

Termín: 27.1.2023 – 28.1.2023


6. Základy augmentace tvrdých tkání

Rozbalit kompletní program:

 • Význam tvrdých tkání v implantologii
 • Principy osseointegrace a hojení kostí
 • Příčiny nedostatku tvrdých tkání
 • Implantace a augmentace z časového hlediska
 • Augmentační materiály
 • Augmentační metody a postupy
 • Jednoduché augmentace

LIVE OP

Praktická cvičení – Socket preservation, ridge preservation, bone condensing, bone spreading

Referenti:
Dr. Rainer Hassenpflug (privátní praxe Limburg)
MUDr. J. Hrkal (HDC Kladno)
MDDr. M. Čičmanec (HDC Kladno)

Termín: 17.2.2023 – 18.2.2023

                                              

 7. Základy implantologické protetiky

Rozbalit kompletní program:

 • Základní principy protetického ošetření na implantáty
 • Typy náhrad nesených implantáty – fixní náhrady (cementované, šroubované) hybridní náhrady
 • Provizorní náhrady na implantátech
 • Definitivní náhrady na implantátech
 • Metody otiskování v implantologii
 • Zhotovení modelů a laboratorní postupy zhotovení náhrad nesených implantáty 

 LIVE OP

 Praktická cvičení na modelech:

 •  otiskování otevřenou metodou, uzavřenou metodou

Trvání: 1,5 dne (Pá 15:00-19:00 hod., So 9:00-17:00 hod.)

Referent:
Dr. Taskin Tuna (Univerzita Aachen)

Termín: 10.3.2023 – 11.3.2023


8. Základy parodontální chirurgie

Rozbalit kompletní program:

 • Indikace a OP techniky v parodontologii
 • Typy laloků a lalokové techniky
 • Částečně mobilizovaný mukoperiostální lalok
 • Plně mobilizovaný mukoperiostální lalok
 • Gingivektomie, gingivoplastika
 • Kostní chirurgie v parodontologii
 • Apikálně posunutý lalok
 • Klínovité defekty, tuber plastiky
 • Náhradní materiály měkkých tkání

LIVE OP

Praktická cvičení – lalokové techniky na zvířecích preparátech

Závěrečný pohovor s certifikací


Trvání: 1,5 dne (Pá 15:00-19:00 hod., So 9:00-17:00 hod.)

Referent:
Prof. Dr. Anton Sculean (Univerzita Bern)
Prof. Dr. Ralf Rössler (DTMD Univerzita Luxembourg)

Nový termín: 19.5.2023- 20.5.2023


Obecné informace:

Základní studium – Basic

 • 8 dvoudenních (pátek a sobota) kurzů
 • celkem 104 vyučovacích hodin
 • studijní skupina má max. 13 posluchačů
 • Hospitace -1 den +Supervize 1x

Navazující studium – Advanced

 • 4 dvoudenní (pátek a sobota) kurzy
 • celkem 52 vyučovacích hodin
 • studijní skupina má max. 13 posluchačů
 • mezinárodně uznávané kredity ECTS pro absolventy

Pro úspěšné ukončení vzdělávání:

 • účast na všech kurzech, praktických cvičeních, Live OP
 • Studium – Basic – 2x celodenní stáž – (1x hospitace + 1x supervize) na akreditovaném pracovišti ČSI
 • odborný závěrečný pohovor – K pohovoru účastník doloží formou prezentace minimálně dva své případy zavedení implantátů – kompletně zpracované, včetně protetického ošetření s podrobnou dokumentací (rtg vyšetření před a po operaci, plán ošetření, situační model na začátku a konci ošetření).

Po splnění všech podmínek bude vydán certifikát od České společnosti pro implantologii při Stomatologické klinice 3.LF UK a FN KV v Praze. Certifikát získá posluchač, který absolvuje celý vzdělávací cyklus a prokáže se studijním indexem s potvrzením účastí na všech kurzech, praktických cvičeních, Live OP, absolvováním hospitace + supervize a po splnění závěrečného pohovoru.

Master studium      – podléhá podmínkám DTMD Univerzity v Lucembursku

Absolventi studijního programu BASIC + ADVANCED obdrží mezinárodně uznávané kredity ECTS v hodnotě 3-4  modulů z programu Master (M.Sc.) – „Implantologie und Parodontologie“ – DTMD University Luxemburg