Registrační formulář

Podmínky účasti

Obecné podmínky ČSI pro absolvování Perio-Implant Curriculum ČSI 2022-2023

1. Přihláška

Přihláška k Perio-implant Curriculum – Basic/Advanced se stává závaznou po odeslání vyplněného registračního formuláře na stránkách www.implantologiecsi.cz. Počet účastníků je limitován, Celkový počet je 13 posluchačů. V průběhu 14 dnů od obdržení přihlášky obdrží zájemce elektronické potvrzení o jejím přijetí a další potřebné informace.

2. Účastnický poplatek

Účastnický poplatek při absolvování Perio-implant Curriculum – Basic činí 113 500,- Kč

Účastnický poplatek zaplatí účastník bankovním převodem na číslo účtu ČSI, a to ve dvou splátkách. První část ve výši 57 000,- Kč nejpozději 6 týdnů před začátkem prvního tématu. Druhou část ve výši 56 500,- Kč nejpozději 6 týdnů před začátkem 5. tématu

Účastnický poplatek při absolvování Perio-implant Curriculum – Advanced činí 76 600,- Kč

Účastnický poplatek zaplatí účastník bankovním převodem na číslo účtu ČSI, a to ve dvou splátkách. První část ve výši 39 000,- Kč nejpozději 6 týdnů před začátkem prvního tématu. Druhou část ve výši 37 600,- Kč nejpozději 6 týdnů před začátkem 5.tématu

3. Odstoupení

Účastník může od účasti odstoupit ve lhůtě 4 týdnů před zahájením, a to pouze ze závažných důvodů a vždy písemnou formou, s nárokem na vrácení zaplaceného poplatku v plné výši. V termínu od 4 do 2 týdnů před zahájením bude účtován storno poplatek ve výši 30% ze zaplaceného poplatku. V pozdějším termínu činí storno poplatek 50% ze zaplaceného poplatku.

4. Hospitace a supervize – v rámci studia Basic

Hospitace a supervize se konají na vybraných akreditovaných pracovištích ČSI pod dozorem zkušených odborníků. Poplatek za hospitace a supervize není součástí poplatku základních kurzů.
Poplatek za 1 den Hospitace činí 2 500,- Kč
Poplatek za 1 hod Supervize činí 5 500,- Kč

5. Změna termínu kurzu

ČSI si vyhrazuje právo na změnu termínu kurzu nebo přednášejícího ze závažných důvodů (např. onemocnění přednášejícího) Totéž se týká i změny místa konání kurzu. ČSI bude o těchto případných změnách informovat neprodleně všechny účastníky kurzu. Nároky na odškodnění a náklady v důsledku těchto změn vůči ČSI jsou vyloučeny. Účastníkovi, který se z vážných důvodů nebude moci kurzu v daném termínu zúčastnit, bude navržena náhradní varianta event. umožněna účast v dalším cyklu kurzů, v případě jejich konání.

Účastník je povinen neprodleně informovat o těchto změnách ČSI.

6. Odvolání / přeložení kurzů

Při malém počtu zájemců si ČSI vyhrazuje odložit celý cyklus kurzů na pozdější termín nebo zrušit. V tomto případě bude zájemcům, kteří již poplatek zaplatily tento obratem vrácen v plné výši. Všechny ostatní nároky vůči ČSI jsou vyloučeny.

7. Potvrzení o účasti

Na konci každého kurzu potvrdí přednášející účastníkovi do jeho Studijního indexu účast. Stejně tak bude potvrzena účast na hospitaci a supervizi.

8. Závěrečné ustanovení

Pro uzavřenou smlouvu s ČSI na základě těchto podmínek jsou platná právní ustanovení ČR.