Vzdělání:

2013-2018 Lékařská fakulta University Karlovy v Hradci Králové, obor Zubní lékařství

Profesní zkušenosti:

Již v rámci studia lékařské fakulty se intenzivně zabýval především využitím moderních technologií v oblasti dentoalveolární chirurgie, dentální implantologie, protetické a estetické stomatologie

Od roku 2010 je pravidelným účastníkem kongresů pořádaných DGI (Deutsche Gesellschaft für Implantologie) v Německu

Od roku 2010 se pravidelně podílí na přípravě a organizaci přednášek a praktických cvičení v rámci systematických vzdělávacích cyklů přednášek – Curriculum implantologie ČSI (České společnosti pro implantologiii)

V roce 2010 – stáž Biotechnology Institut – Dr.Anitua  (Vitoria, Španělsko) – zaměření na využití růstových faktorů v implantologii – metoda PRGF

V roce 2011 – stáž Institut für ZahnÄrztliche Fortbildug Dr. Iglhaut (Memmingen, Německo) – Kostní augmentace SonicWeld. Management měkkých tkání

V roce 2012 – stáž Dr. Dogan Kanner (Freiburg, Německo) – Hydrogelový osmotický expander  

V roce 2014 – stáž Institut für ZahnÄrztliche Fortbildug Dr. Iglhaut (Memmingen, Německo) – Management měkkých tkání

V roce 2015 – stáž Prof. (Ghent University, Belgie) – navigovaná implantologie ClaroNav – Navident

V roce 2016 – stáž Prof.  Karin Huth, Ing. Frank Berlinghof (DSI HUBER Dental Science & Innovation in Munich, Mininavident AG in Basel, CH) – navigovaná implantologie Mininavident – Denacam

Od roku 2018 pracuje v HDC Kladno.

V letech 2008-2020 absolvoval Curriculum implantologie ČSI – Stomatologická klinika 3.LF UK v Praze

Těžiště činnosti – digitální implantologie, plánování a navigace, CAD/CAM technologie

Členství v odborných společnostech:

Od roku 2015 člen IGZ – Implantologische Geselschaft für Zahnärzte

Od roku 2016 člen DGI – Deutsche Geselschaft für Implantologie – druhé největší implantologické společnosti na světě (6000 členů)

Od roku 2010 člen ČSI – České společnosti pro implantologii

Od roku 2021 člen An-Institute DTMD University Luxembourg