MUDr. Dana Kopecká, Ph.D je odborným asistentem a lektorem na Stomatologické klinice LF UK v Hradci Králové, spoluautorka učebnice Dentální implantologie, členka Implantologického klubu ČR