Perio-Implant Curriculum – Master

Master – „Implantologie und Parodontologie“ – DTMD University Luxemburg – pro absolventy Basic + Advanced .                   .                                           .                    […]...

Perio-Implant Curriculum – Basic

Základní studium – Basic IV. cyklus – pro začínající implantology Počet modulů: 8 + NEW – Intro kurz pro asistentkyTermín konání: říjen 2024 –  2025 Místo konání: HDC Kladno – Stomatologické a výukové centrum, Slánská 1525, Kladno 272 01 Lektoři & přednášející...

Perio-Implant Curriculum – Advanced

Nástavbové studium – Advanced II. cyklus – pro pokročilé implantology nebo navazující studium pro absolventy Basic                                                                                […]...

Continuum implantologie

1.Implantáty vs. Adhezivní můstky – nový koncept pro limitující situace kostní nabídky Kurz je zaměřený na  problematiku rozhodování způsobu ošetření defektů v limitujících situacích kostní nabídky zejména v estetickém úseku u mladých pacientů s ohledem na dlouhodobé ...

Perio-Implant Curriculum – Basic

Základní studium – Basic IV. cyklus – pro začínající implantology Počet modulů: 8 + NEW – Intro kurz pro asistentkyTermín konání: říjen 2024 –  2025 Místo konání: HDC Kladno – Stomatologické a výukové centrum, Slánská 1525, Kladno 272 01 Lektoři & přednášející...

Perio-Implant Curriculum

Základní studium – Basic – pro začínající implantologyNástavbové studium – Advanced – pro pokročilé implantology nebo navazující studium pro absolventy BasicMaster – „Implantologie und Parodontologie“ – DTMD University Luxemburg – pro absolventy Basic + Advanced Více inf...

Perio-Implant Curriculum – Advanced

Nástavbové studium – Advanced II. cyklus – pro pokročilé implantology nebo navazující studium pro absolventy Basic                                                                               […]...

Perio-Implant Curriculum – Master

Master – „Implantologie und Parodontologie“ – DTMD University Luxemburg – pro absolventy Basic + Advanced Počet modulů: 14 Termín konání: viz info DTMD University Luxemburg Místo konání: viz info DTMD University Luxemburg Lektoři & přednášející: viz info DTMD University Lu...

Continuum implantologie

1.Implantáty vs. Adhezivní můstky – nový koncept pro limitující situace kostní nabídky Kurz je zaměřený na  problematiku rozhodování způsobu ošetření defektů v limitujících situacích kostní nabídky zejména v estetickém úseku u mladých pacientů s ohledem na dlouhodobé ...

Perio-Implant Curriculum – Registrace

Registrační formulář Podmínky účasti Obecné podmínky ČSI pro absolvování Perio-Implant Curriculum ČSI 2022-2023 1. Přihláška Přihláška k Perio-implant Curriculum – Basic/Advanced se stává závaznou po odeslání vyplněného registračního formuláře na stránkách www.im...

Perio-Implant Curriculum – kompletní program

Perio-Implant Curriculum ČSI a An-Institut für Zahnärztliche Implantologie („An-Institut für Fortbildung in Zahnärztlicher Implantologie und Zahnmedizin“ an der DTMD University Luxemburg) Základní studium – BasicNástavbové studium – AdvancedMaster – „Implantologie und Parodontolo...

Prof. Dr. Ralf Rössler

Prof. Dr. med. dent. Ralf Rössler je zakladatel a děkan DTMD University for Digital Technologies in Medicine & Dentistry v Lucembursku, kde je profesorem pro interdisciplinární parodontologii a prevenci.

Prof. Dr. Anton Sculean

D.M.D., Dr. med. Dent., M.S., Ph.D. Anton Sculean je profesorem a předsedou Katedry parodontologie a v současné době výkonným ředitelem Školy zubního lékařství na univerzitě v Bernu ve Švýcarsku.

Prof. Dr. Stefan Wolfart

Univ.-Prof. Dr. med. dent. Stefan Wolfart je generálním ředitelem Kliniky zubní protetiky a biomateriálů Universitätsklinikums Aachen a předsedou Medizinische Fakultät der RWTH Aachen

Prof. Dr. Dr. Philipp Streckbein

Prof. Dr. Dr. Philipp Streckbein, MD, DDS, PhD, FEBOMFS je specialista na orální a maxilofaciální chirurgii, plastickou chirurgii se specializací na ústní chirurgii a implantologii. Vedoucí lékař a vedoucí sekce chirurgie a implantologické deformity čelisti na univerzitní klinice pr...

Priv.-Doz. Dr. Gerhard M. Iglhaut

Priv.-Doz. Dr. Gerhard M. Iglhaut je mezinárodně vyhledávaným řečníkem v oblasti implantologie, parodontologie, plastické periodontální chirurgie a periodontální mikrochirurgie, lektor a výzkumný asistent na University Medical Center Freiburg. V letech 2012-2015 byl prezident Něme...

Priv.-Doz. Dr. Dietmar Weng

Priv.-Doz. Dr. Dietmar Weng je specialista na protetiku v Deutschen Gesellschaft für Prothetische Zahnmedizin und Biomaterialien (DGPro), Viceprezident Německé společnosti pro zubní lékařství, orální a maxilofaciální medicínu, první předseda Bavorského svazu Německé společnosti...

Prof. MUDr. Antonín Šimůnek

Prof. MUDr. Antonín Šimůnek, CSc. je přední český odborník na zubní implantologii. Vedoucí Implantologického centra stomatologické kliniky LF v Hradci Králové, spoluautor učebnice Dentální implantologie, vědecký sekretář Implantologického klubu ČR

Dr. Rainer Hassenpflug

Dr. Rainer Hassenpflug je specialista na implantologii, spoluzakladatel a člen představenstva IGfZ – Implantologische Gesellschaft für Zahnärzte eG, vývoj řady nástrojů pro jemné zpracování kostí (Bone Management Kit) ve spolupráci s Dr. Dr. Roland Streckbein, Limburg, zakládající...

Dr. Taskin Tuna

Dr. Taskin Tuna je významný mezinárodně uznávaný přednášející,vedoucí lékař Kliniky protetiky a biomateriálů Centra implantologie Fakultní nemocnice Aachen (RWTH-Aachen).Specialista na protetiku v Deutschen Gesellschaft für Prothetische Zahnmedizin und Biomaterialien (DGPro). Hl...

MUDr. Vladimír Ščigel

MUDr. Vladimír Ščigel, Ph.D., MBA je přední odborník na stomatologické ošetřování pacientů se zdravotními riziky, pedagog na 1. LF UK v Praze a konziliářem Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM), je členem výboru České stomatochirurgické společnosti a redakč...

MUDr. Jiří Hrkal

MUDr. Jiří Hrkal je přední specialista na implantologii, augmentace a 3D diagnostiku a plánování, zakládající člen a viceprezident ČSI – České společnosti pro implantologii, vedoucí lékař soukromého stomatologického a školícího centra v Kladně

MUDr. Dana Kopecká

MUDr. Dana Kopecká, Ph.D je odborným asistentem a lektorem na Stomatologické klinice LF UK v Hradci Králové, spoluautorka učebnice Dentální implantologie, členka Implantologického klubu ČR

MUDr. Pavel Kříž

MUDr. Pavel Kříž, Ph.D je přední specialista na implantologii, školitel impl. systému AstraTech a Ankylos, specialista na řízenou tkáňovou regeneraci, vedoucí lékař soukromého školícího pracoviště v dentální implantologii v Praze

Prof. MUDr. Tibor Németh

Prof. MUDr. Tibor Németh, DrSc. je čelistní chirurg a průkopník dentální implantologie u nás, autor mnoha publikací a studií, zakládající člen a prezident ČSI – České společnosti pro implantologii, odborný konzultant a soudní znalec v oblasti stomatochirurgie

Doc. MUDr. Eva Gojišová

Doc. MUDr. Eva Gojišová, CSc. je přednostka Stomatologické kliniky na 3.LF UK a FNKV v Praze. Od r. 1991 vede výuku posluchačů všeobecného lékařství na 3. LF UK v oboru stomatologie, a to českých, tak zahraničních studentů. Je zakladatelem, odborným garantem a vedoucím pedagoge...

MDDr. Michal Čičmanec

Vzdělání: 2013-2018 Lékařská fakulta University Karlovy v Hradci Králové, obor Zubní lékařství Profesní zkušenosti: Již v rámci studia lékařské fakulty se intenzivně zabýval především využitím moderních technologií v oblasti dentoalveolární chirurgie, dentální impl...

Dentamed

Náš partner nabízí také široký sortiment přístrojového vybavení.